خطا
  • JFTP::mkdir: Bad response
  • JFTP::chmod: Bad response

آموزشگاه

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

واحد آموزش:


واحد آموزش فرهنگ‌سراي انديشه در سال 1372 در متراژ 200 متر مربع تاسيس شد. اين مركز با هدف بكارگيري روشهاي جديد آموزشي و رسيدن به استانداردهاي لازم  با دارا بودن 6 كلاس آموزشي در زمينه هاي ذيل فعاليت مي نمايد.
1-    برگزاري دوره هاي فرهنگي، اجتماعي و شهروندي
2-     برگزاري دوره هاي علمي آموزشي
3-     برگزاري دوره هاي مهارتي
4-    برگزاري دوره هاي علوم قرآني
5-    برگزاري تورهاي  تفريحي آموزشي
6-    برگزاري دوره هاي هنري

- مهد و پيش دبستاني فرهنگسراي اندیشه:
زندگی و لحظات عمر برای کودکان خردسال شادی بخش تر و جالب تر خواهد بود، اگر با معنی بخشیدن به محیط و تنظیم سازنده آن بتوانیم کودکان را در انجام آنچه می خواهند و مورد علاقه شان می باشد، راغب تر نماييم .
امکانات مناسب و مطلوب محیطی و تغذیه ای در سرعت رشد جسمی کودک تأثیر می‌گذارد و این آموزشهای پیش دبستانی است که به سرعت رشد ذهنی کودک شما کمک می کند.

هدفهای آموزش در مهد و پیش دبستاني اين مجموعه فرهنگي عبارتند از:
- پرورش رشد اجتماعی.
- پرورش رشد ذهنی و عاطفی.
- شکل بخشی به رفتارهای اجتماعی.
-  تقویت حافظه.
-  ایجاد خلاقیت.
- آشنایی با منطق.
-  سرعت بخشیدن به یادگیری.
- ایجاد حس استقلال و تقویت اعتماد به نفس.